Ana

Površina: 60 m2 / Kapacitet: 1/4

saznaj više

Ljiljana

Površina: 35 m2 / Kapacitet: 1/2+1

saznaj više

Jelena

Površina: 42 m2 / Kapacitet: 1/2+2

saznaj više

Blue

Površina: 45 m2 / Kapacitet: 2 x 1/ 2+2

saznaj više

Snježa 2

Površina: 42 m2 / Kapacitet: 1/2+2

saznaj više

Snježa 1

Površina: 42 m2 / Kapacitet: 1/2+2

saznaj više

Višnja

Površina: 46 m2 / Kapacitet: 1/4+2

saznaj više

Drina

Površina: 32 m2 / Kapacitet: 1/2+2

saznaj više

Iva

Površina: 70 m2 / Kapacitet: 1/ 4

saznaj više

Smiljana

Površina: 80 m2 / Kapacitet: 1/4+2+1

saznaj više

Ruža 3

Površina: 42 m2 / Kapacitet: 1/2 +2

saznaj više

Ruža 2

Površina: 42 m2 / Kapacitet: 1/3+1

saznaj više

Ruža 1

Površina: 42 m2 / Kapacitet: 1/2 +2

saznaj više

Marina

Površina: 55 m2 / Kapacitet: 1/4

saznaj više