NP Krka

09.00-17.30 / polazak brodom sa rive u  Vodicama

Cijena uključuje: vožnju brodom kanjonom rijeke Krke I Prokljanskim jezerom, ulaznica u NP Krka, slobodno vrijeme za šetnju po Skradinskom buku,  ručak i turističkog vodiča

Nacionalni park Krka obuhvaća područje uz rijeku Krku koja izvire tri kilometra sjeveroistočno od Knina, teče kroz dubok i ľivopisan kanjon, dug 75 km i tvori bučne slapove – Krčić, Risnjak, Miljacku, Roąki slap (26) i znameniti Skradinski buk (Slapovi Krke 46m), koji je najveća sedrena barijera u Europi. Svojim donjim tokom rijeka Krka protječe kroz Prukljansko jezero, te utječe u 9 km dugačak Šibenski zaljev. U NP Krka posebno se ističu dva kulturno povijesna spomenika: Franjevački samostan na otoku Visovcu i manastir Krka, a u nizu slikovitih naselja na poduručju parka najzanimljivi je Skradin, gradić zaštićen kao spomenik kulture.

Fotogalerija / Gallery